การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัครที่คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.(หน้าห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ) 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเสื้อและ BIB
หลักฐานการรับเสื้อและ BIB : รหัสคอนเฟิร์ม, หน้าบัตรที่มีชื่อและรูป, เพื่อนมารับแทนได้

หมดเขตรับสมัครทางออนไลน์

วจก.ม.อ. Half Marathon 8 “วิ่ง..เพื่อน้อง”
Run On Site & Virtual Run

วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่

  • 05.15 น. ปล่อยตัวนักกีฬา Half Marathon 21.1 กิโลเมตร
  • 05.30 น. แอโรบิคอบอุ่นร่างกายโดยทีม FIT LAB HATYAI
  • 05.40 น. คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน
  • 05.45 น. ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน
  • 06.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร
  • 06.10 น. ปล่อยตัวนักกีฬา Fun Run 4 กิโลเมตร
  • 07.00 น. มอบของที่ระลึกผู้สนับสนุน และมอบรางวัลการแข่งขัน
  • 09.30 น. ปิดการแข่งขัน

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ
เปิดรับสมัคร 8 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม

ระยะวิ่งและค่าสมัคร

Fun Run 4 Km

ราคาค่าสมัคร 350 บาท (รับจำนวน 800 คน)

Mini Marathon 10.5 Km

ราคาค่าสมัคร 450 บาท (รับจำนวน 500 คน)

Half Marathon 21.1 Km

ราคาค่าสมัคร 600 บาท (รับจำนวน 400 คน)

Student Run 4 Km

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี ราคาค่าสมัคร 100 บาท โดยจะไม่ได้รับเสื้อ, ไม่สามารถร่วมการแข่งขัน แต่หากวิ่งครบระยะทางจะได้รับเหรียญ (รับจำนวน 300 คน)

Virtual run สะสมระยะทางวิ่ง 10 Km

ค่าสมัคร 450 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

Shirt Only “พี่ช่วยน้อง”

ราคา 299 บาท